CURMITISGRUPPEN HVB:

Personal/Kompetens/Funktion
Henrik Wolgast - Leg. Läkare. Specialist i Barn- och Ungdomspsykiatri.
 • Arbetar 1ggr/vecka på HVB Hyttan (före detta HVB Lilla Viken).  
Roger Olsson - Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut KBT, Specialist i klinisk psykologi, handledarutbildad.
 • Utreder ungdomarna och handleder behandlingspersonalen varannan vecka. Bedriver enskild psykoterapi med ungdomar.
Ulrika Fogde - Leg. psykoterapeut (KBT och schematerapi), Leg. sjuksköterska.
 • Bedriver enskild psykoterapi med ungdomar.
Eva Lindberg - Leg. psykoterapeut med familjeinriktning, Socionom.
 • Bedriver enskild psykoterapi med ungdomar. Träffar familjerna efter bedömning och behov.
Jan Raimisto - Behandlingschef, Steg-1 KBT och vidareutbildad inom schematerapi, MI (motiverande samtal), CRA, högskoleutbildad inom våld/aggressivitet, beroendelära samt kriminalitet.
 • Leder dagliga schemalagda behandlingsarbetet tillsammans med övriga behandlingspersonal, samt leder temagrupper med ungdomarna på daglig basis. 
Franz Baumann - Föreståndare, Leg. Sjuksköterska, Steg-1 KBT.

Kristina Sigmunstad - Leg. Fysioterapeut/Behandlingsassistent. Utöver sina behandlingsassistentsysslor arbetar Kristina med att optimalisera den neurologiska balansen i kroppen hos flickorna. Jobbar både enskilt och i grupp med både manuell behandling samt i träningsform.

Behandlingsassistenter - Eftergymnasial utbildning behandlingspedagog, socialpedagog, undersköterska med blandad spetskompetens i form av ACRA, ADDIS-ung, psykiatri.
 • Arbetar som kontaktpersoner och stödjer ungdomarna i samtliga schemalagda inslag såsom; ADL, skola, kontakt med myndigheter och vårdnadshavare. Viktiga anknytningspersoner och språkrör för ungdomarna i utvecklingen av deras copingstrategier i vardagen, förmåga till att planera och organisera, mentalisering, prosociala färdigheter, samarbete, ömsesidighet och utveckling av vuxnare modes.
Vikarierande personal - Samtliga har eftergymnasial utbildning inom människovårdande yrke, behandlingspedagog, socialpedagog, beteendevetare.
 • Mycket viktig funktion hos oss! De ersätter ”fast” personal vid behov och/eller är extra resurs för någon av ungdomarna med särskilda behov.
CURMITIS VÅRD:

Personal/Kompetens
Henrik Wolgast - Leg. Läkare. Specialist i Barn- och Ungdomspsykiatri.
Arbetar 1ggr/vecka på HVB Hyttan (före detta HVB Lilla Viken). 

Tobias Linder - Leg. Läkare, specialist i psykiatri, beroendemedicin samt multikulturell specialist:
 •  Psykiatriska bedömningar och andra läkarinsatser genom Skype.
Roger Olson - Leg. psykolog och leg. psykoterapeut KBT,
Specialist i klinisk psykologi, handledarutbildad:
 •  Neuropsykiatriska utredningar/bedömningar för barn/ungdom och vuxna, trauma (PTSD), personlighetssyndrom/personlighetsdrag med förslag på efterföljande behandling och uppföljning. Utreder på plats alternativ genom Skype.
 • Psykoterapeutiska samtal på plats alternativt genom Skype
 • Handledning
Ulrika Fogde - Leg. psykoterapeut (KBT och schematerapi), Leg. sjuksköterska.
Bedriver enskild psykoterapi med ungdomar.

Franz Bauman - Leg SSK, VUB medicinsk kirurgi-akutsjukvård, Steg-1 KBT:
 •  Insatser inom psykiatri och somatik. Utgår från aktuella hemmet/platsen.
Jan Raimisto - Steg-1 KBT, vidareutbildad inom schematerapi på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, CRA samt beroendelära och kriminalitetsutbildning på Högskolan Gävle, Våld i nära relationer på Högskolan Gävle, MI-utbildad. 29 års erfarenhet beträffande behandling av samsjuklighet vuxna/ungdomar (20 års erfarenhet av att specifikt arbeta med neuropsykiatriska funktionshinder, missbruk/beroendeproblematik, personlighetsproblematik, antisocial problematik, kriminalitet och kliniska symtom).
 • Preventiva terapeutiska insatser, vägledning i hemmamiljön. Stöd, vägledning, förslag på förhållningssätt/strategier för föräldrarna och ungdomarna/vuxna (familjen). Målet är att utveckla mer fungerande beteenden och förhindra negativa framtidsutsikter gällande destruktiva beteendemönster.
 • Föreläsningar och utbildning exempelvis inom samsjuklighet, antisocial problematik, kriminalitet, missbruk/beroende, bemötande och förhållningssätt. Genomförs och anpassas till behandlings- och vårdutbildningar, HVB-verksamheter eller annan verksamhet.
Verksamhetsidé
CurmitisGruppen är ett relativt nystartat men etablerat HVB-hem som erbjuder professionella vårdtjänster - en hel vårdkedja med utredning, diagnos, rätt behandling och utslussning. Vi erbjuder familjär behandlingsenhet med fokus på varje individs specifika behov. 

Grunden för att nå ett gott behandlingsresultat är att flickans behov av möjlighet till förändring, meningsfullhet och delaktighet tillgodoses.

Vi riktar oss mot flickor i åldern 13–17 år med samsjuklighetsproblematik och erbjuder en strukturerad, förutsägbar och hemlik miljö som är lugn och trygg. För att lyckas med uppdraget har vi integrerat HVB, specialistpsykiatri för barn- och ungdom, psykologisk- och psykosocial samt medicinsk behandling. Målet är att optimera behandlingen så långt det är möjligt.
 
Vi använder oss av evidensbaserad behandling som är anpassad efter socialstyrelsens senaste krav och rekommendationer. Behandlingen bygger på risk- & skyddsfaktorer med målet att höja flickans funktionsnivå.

För att lyckas med en omfattande behandling krävs en rad olika förutsättningar. Vi ser till att skapa dessa förutsättningar tillsammans med vårt kompetenta behandlingsteam, uppdragsgivare, närliggande skola och flickan.

Vår styrka är den kompetens och kontinuitet vi kan erbjuda med vårt behandlingsteam och specialistinsatser. Med det menas att samtliga av våra flickor kan erbjudas en hel barn- och ungdomspsykiatrisk utredning med riktad medicinsk och psykosocial behandling och dit tillhörande interventioner.KONTAKTA OSS FÖR INFORMATION OCH PLATS!
Tfn: 070-26 26 500 (Jan Raimisto/Behandlingschef)
Tfn: 0225 - 300 47

En stor rubrik.

Curmitis Gruppen HVB
Behandlingshem
Angersteinsvägen 1,
776 70 Vikmanshyttan
Tfn: 0225 - 300 47
info@curmitis.se