Personal/Kompetens/Funktion
Henrik Wolgast - Leg. Läkare. Specialist i Barn- och Ungdomspsykiatri.
  • Arbetar 1ggr/vecka på både Lilla Viken och Hyttan.  
Roger Olsson - Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut KBT, Specialist i klinisk psykologi, handledarutbildad.
  • Utreder ungdomarna och handleder behandlingspersonalen varannan vecka. Bedriver enskild psykoterapi med ungdomar.
Eva Lindberg - Leg. psykoterapeut med familjeinriktning, Socionom.
  • Bedriver enskild psykoterapi med ungdomar. Träffar familjerna efter bedömning och behov.
Jan Raimisto - Behandlingschef, Steg-1 KBT och vidareutbildad inom schematerapi, MI (motiverande samtal), CRA, högskoleutbildad inom våld/aggressivitet, beroendelära samt kriminalitet.
  • Leder dagliga schemalagda behandlingsarbetet tillsammans med övriga behandlingspersonal, samt leder temagrupper med ungdomarna på daglig basis. 
Franz Baumann - Föreståndare, Leg. Sjuksköterska, Steg-1 KBT.

Behandlingsassistenter - Eftergymnasial utbildning behandlingspedagog, socialpedagog, undersköterska med blandad spetskompetens i form av ACRA, ADDIS-ung, psykiatri.
  • Arbetar som kontaktpersoner och stödjer ungdomarna i samtliga schemalagda inslag såsom; ADL, skola, kontakt med myndigheter och vårdnadshavare. Viktiga anknytningspersoner och språkrör för ungdomarna i utvecklingen av deras copingstrategier i vardagen, förmåga till att planera och organisera, mentalisering, prosociala färdigheter, samarbete, ömsesidighet och utveckling av vuxnare modes.
Vikarierande personal - Samtliga har eftergymnasial utbildning inom människovårdande yrke, behandlingspedagog, socialpedagog, beteendevetare.
  • Mycket viktig funktion hos oss! De ersätter ”fast” personal vid behov och/eller är extra resurs för någon av ungdomarna med särskilda behov.

Verksamhetsidé
CurmitisGruppen är ett relativt nystartat men etablerat HVB-hem som erbjuder professionella vårdtjänster - en hel vårdkedja med utredning, diagnos, rätt behandling och utslussning. Vi erbjuder familjär behandlingsenhet med fokus på varje individs specifika behov. 

Grunden för att nå ett gott behandlingsresultat är att flickans behov av möjlighet till förändring, meningsfullhet och delaktighet tillgodoses.

Vi riktar oss mot flickor i åldern 13–17 år med samsjuklighetsproblematik och erbjuder en strukturerad, förutsägbar och hemlik miljö som är lugn och trygg. För att lyckas med uppdraget har vi integrerat HVB, specialistpsykiatri för barn- och ungdom, psykologisk- och psykosocial samt medicinsk behandling. Målet är att optimera behandlingen så långt det är möjligt.
 
Vi använder oss av evidensbaserad behandling som är anpassad efter socialstyrelsens senaste krav och rekommendationer. Behandlingen bygger på risk- & skyddsfaktorer med målet att höja flickans funktionsnivå.

För att lyckas med en omfattande behandling krävs en rad olika förutsättningar. Vi ser till att skapa dessa förutsättningar tillsammans med vårt kompetenta behandlingsteam, uppdragsgivare, närliggande skola och flickan.

Vår styrka är den kompetens och kontinuitet vi kan erbjuda med vårt behandlingsteam och specialistinsatser. Med det menas att samtliga av våra flickor kan erbjudas en hel barn- och ungdomspsykiatrisk utredning med riktad medicinsk och psykosocial behandling och dit tillhörande interventioner.KONTAKTA OSS FÖR INFORMATION OCH PLATS!
Tfn: 070-26 26 500
Tfn: 0225 - 300 47

En stor rubrik.

Curmitis Gruppen HVB
Behandlingshem
Mats Jansvägen 9,
776 70 Vikmanshyttan
Tfn: 0225 - 300 47
info@curmitis.se