Lilla Viken - Behandlingshem.

Curmitisgruppen erbjuder  familjär behandlingsenhet med fokus på varje individs specifika behov. 

Grunden för att nå ett gott behandlingsresultat är att ungdomens behov av möjlighet till förändring, meningsfullhet och delaktighet tillgodoses.

Verksamhetens förhållningssätt strävar mot att skapa en trygg, trivsam och förutsägbar miljö för de inskrivna ungdomarna.
 
KONTAKTA OSS FÖR INFORMATION OCH PLATS!
Tfn: 070-26 26 500
Tfn: 0225 - 300 47
KC KompetensCentrum
Familjehemsvård
Jaktstigen 20
784 50 Borlänge
Tel vx 0243 - 122 15
info@kckom.se
Curmitis Gruppen HVB
Behandlingshem
Mats Jansvägen 9,
776 70 Vikmanshyttan
Tfn: 0225 - 300 47
info@curmitis.se
Minea Specialisttjänster
Psykiatri - Utredning - Samtal
Jaktstigen 20                 Box 5283
784 50 Borlänge          102 46 Stockholm
Tel vx 0243 -122 15      Tfn 08 - 30 19 30
minea@specialisttjanster.se